کارفرمایان و همکاران آریان سافت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طراحی پورتال سلامت و پورتال مردمی پزشک خانواده استان فارس از سال 1393 تاکنون

طراحی سامانه پرداخت پزشکان خانواده استان فارس

طراحی سامانه جامع پزشک خانواده استان فارس، بانک اطلاعاتی پزشکان خانواده و تیم سلامت استان فارس، کارنامه آموزشی، سامانه نظارت پزشکان و سامانه Call Center

طراحی سامانه جامع مرکز پزشکی مقایسه ای و سیستم مدیریت محتوا

سامانه جامع EP Registry

طراحی فاز چهارم سامانه جامع پزشک خانواده استان فارسدانشگاه شیراز

طراحی سامانه مدیریت کنگره، همایش و مجلات علمی، پورتال انجمن علوم باغبانی ایران از سال 1384 تا 1393 دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیرازمجتمع های آموزشی

وب سایت متمرکز با میزبانی تعداد مدارس موجود در مجتمع، پیاده سازی شده توسط AriyanSoft CMS

طراحی سامانه جامع آموزشی مجتمع

طراحی سامانه ثبت نام مجتمع

طراحی سامانه آزمون آنلاینانجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران

طراحی وب سایت انجمن الکتروفیزیلوژی قلب ایران توسط AriyanSoft CMS

طراحی سامانه جامع Electrophysiology Registry – EP Registryشهرداری شیراز

طراحی سامانه جامع مستند سازی شورای اسلامی شهر شیراز

سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز

سامانه برگزاری آزمون خدمات برون سپاری شهرداری شیراز

سامانه جامع مستغلات شهرداری شیراز

سامانه اسکان مسافران نوروزی

سامانه ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداری شیراز

سامانه ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری شیراز

سامانه مدیریت باغات خانواده شهرداری شیرازشورای اسلامی شهر شیراز

طراحی سامانه جامع مستند سازی شورای اسلامی شهر شیراز

سامانه جامع مصوبات و قوانین شورای اسلامی شهر شیرازمدارس و آموزشگاه ها

طراحی سامانه آزمون های مجازی با برگزاری بیش از 50 آزمون تا کنونموسسه زبان بهار صبا پارس

پیاده سازی وب سایت موسسه بهار و صبا پارس توسط سیستم مدیریت محتوا آریان سافت

طراحی سامانه آزمون های مجازی

طراحی سامانه جامع آموزشی


آریان سافت  •   پست الکترونیک:  info [at] ariyansoft [dot] ir
  •   تلفن:  33607019 - 071
  •   تلفکس:  36359331 - 071
  •   نشانی:  شیراز، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان جامع فناوری، واحد 6109