کارفرمایان و همکاران آریان سافت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پروژه های انجام شده:

طراحی پورتال سلامت و پورتال مردمی پزشک خانواده استان فارس از سال 1393 تاکنون

طراحی سامانه پرداخت پزشکان خانواده استان فارس

طراحی سامانه جامع پزشک خانواده استان فارس، بانک اطلاعاتی پزشکان خانواده و تیم سلامت استان فارس، کارنامه آموزشی، سامانه نظارت پزشکان و سامانه Call Center

پروژه های در دست ساخت:

طراحی سامانه جامع مرکز پزشکی مقایسه ای و سیستم مدیریت محتوا

سامانه جامع EP Registry

طراحی فاز چهارم سامانه جامع پزشک خانواده استان فارسدانشگاه شیراز

طراحی سامانه مدیریت کنگره، همایش و مجلات علمی، پورتال انجمن علوم باغبانی ایران از سال 1384 تا 1393 دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیرازمجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

وب سایت مجتمع با میزبانی 6 مدرسه پیاده سازی شده توسط AriyanSoft CMS

طراحی سامانه جامع آموزشی مجتمع

طراحی سامانه ثبت نام مجتمعانجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران

طراحی وب سایت انجمن الکتروفیزیلوژی قلب ایران توسط AriyanSoft CMS

طراحی سامانه جامع Electrophysiology Registry – EP Registryشهرداری شیراز

پروژه های انجام شده:

طراحی سامانه جامع مستند سازی شورای اسلامی شهر شیراز

سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز

سامانه برگزاری آزمون خدمات برون سپاری شهرداری شیراز

سامانه جامع مستغلات شهرداری شیرازشورای اسلامی شهر شیراز

پروژه های انجام شده:

طراحی سامانه جامع مستند سازی شورای اسلامی شهر شیراز

سامانه جامع مصوبات و قوانین شورای اسلامی شهر شیرازشرکت دانش بنیان ایده گستر تیوا

طراحی سامانه آزمون های مجازی (سام) برگزاری بیش از 50 آزمون شامل آزمون برد کشوری، آزمون بخش داخلیموسسه زبان بهار صبا پارس

پیاده سازی وب سایت موسسه بهار و صبا پارس توسط سیستم مدیریت محتوا آریان سافت

طراحی سامانه آزمون های مجازی

طراحی سامانه جامع آموزشی


آریان سافت  •   پست الکترونیک:  info [at] ariyansoft [dot] ir
  •   تلفکس:  36359331 - 071
  •   نشانی:  شیراز، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان جامع فناوری، واحد 6109