نمونه کارها

طراحی سامانه تحت وب

سامانه مستندسازی شورای اسلامی شهر شیراز

نمایش

طراحی وب سایت

وب سایت اداره پزشک خانواده استان فارس

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه جامع آموزشگاهی - بخش دبیران و کارمندان

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه جامع آموزشگاهی - بخش دانش آموزان

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه مستندسازی شورای اسلامی شهر شیراز

نمایش

طراحی وب سایت

وب سایت موسسه زبان بهار صبا پارس

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه آزمون های مجازی موسسه زبان بهار صبا پارس

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه جامع آموزشی موسسه زبان بهار صبا پارس

نمایش

طراحی وب سایت

وب سایت انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه Electophysiology Registry

نمایش

طراحی وب سایت و سامانه

وب سایت و سامانه مدیریت باغات شهرداری شیراز

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه اسکان مسافران نوروزی شهرداری شیراز

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه مدیریت وضعیت مستغلات شهرداری شیراز

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداری شیراز

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه ارزیابی عملکرد سازمانی

نمایش

طراحی سامانه تحت وب

سامانه جامع پزشک خانواده استان فارس

نمایش

آریان سافت  •   پست الکترونیک:  info [at] ariyansoft [dot] ir
  •   تلفن:  33607019 - 071
  •   تلفکس:  36359331 - 071
  •   نشانی:  شیراز، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان جامع فناوری، واحد 6109